Úřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Veřejná vyhláška

Oznámení o 1. zasedání členů OVK

Jmenování zapisovatelů OVK

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Výpis usnesení ze zasedání ZO z 9.8.2021

Výpis usnesení ze zasedání ZO ze dne 20.7.2021

Svoz komunálního odpadu

Obecně závazná vyhláška

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 9. 8. 2021

Dražební vyhláška

Výzva k podání nabídek

schválené RO č.3/2021

zveřejnění poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - kul5/2021

Zveřejnění poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - kul4/2021

Veřejnoprávní smlouva 2021

Záměr pronájmu

Veřejná vyhláška

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat dne 20.7.2021

Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Podsedice- obnova Podhrázského rybníka

Upozornění na odstávku elektřiny

Návrh územního plánu

Výpis ze zápisu ze zasedání ZO dne 20.5.2021

Schválený ZÚ 2020

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021

Pozvánka na shromáždění starostů Integra a žádost o zveřejnění návrhu zavěrečného účtu

Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ-ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - "LT - Podsedice, Pnětluky - kabelizace NN

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 20. 5. 2021

Hrušovany

Hlášení VSVAK za rok 2020

Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky "Zpracování PD na rekonstrukci místní komunikace"

Návrh Závěrečného účtu 2020

Podhrázský rybník

Výpis ze zápisu ze dne 8.4.2021

Veřejná vyhláška

Nařízení státní veterinární správy - ptačí chřipka

Zápis do ZŠ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 8. 4. 2021

Záměr výpůjčky

Pozvánka zastupitelstvo 28.1.2021

RO č. 6/2020

Rozpočet 2021

Záměr prodeje pozemků

Oznámení

Finanční úřad

Vývoz sběrných nádob 2021

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání ZO ze dne 26.11.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Veřejná vyhláška

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Výpis ze zápisu ze zasedání ZO ze dne 27.8.2020

Výpis ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Podsedice

Záměr pronájmu Pazourek

Záměr prodeje u čp. 73 2

Záměr prodeje pozemku Mittelbachová

Návrh rozpočtu 2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Schválený Střednědobý výhled 2021-2023

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Změna úředních hodin 12.-25.10.2020

Výsledky voleb

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Rozpočtové opatření č. 3/2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

Záměr prodeje pozemku

Jednoduché pozemkové úpravy - obnova Podhrázského rybníka

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Zákaz odběru povrchových vod

Usnesení - dražební vyhláška

Výpis ze zápisu ze zasedání ZO ze dne 25.6.2020

Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje pozemku

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Schválený ZÚ 2019

Rozpočtová změna

Závěrečný účet Ústeckého kraje za r. 2019

Odpady II. pol. 2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Návrh Závěrečného účtu

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Myslivecký spolek Český granát Podsedice z.s.

Informace pro rodiče

Mimořádné opatření

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce 12.3.2020

Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic

Oznámení

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 12.3.2020

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání ZO ze dne 4.2.2020

Tříkrálová sbírka

Veřejná vyhláška

Schválené Rozpočtové opatření č. 5/2019

Výzva k napojení domovních přípojek

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Veřejná vyhláška

Schválený rozpočet 2020 – závazné ukazatele

Geometrický_plán čp. 73 Podsedice

Záměr prodeje u čp. 73

Veřejná vyhláška

Výpis usnesení ze zasedání ZO dne 12.12.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

OZV 2/2019

OZV 1/2019

Opatření obecné povahy

Návrh rozpočtu 2020 - ZŠ a MŠ Podsedice

Návrh rozpočtu 2020 - ZŠ a MŠ Podsedice

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 12. 12. 2019

Veřejná vyhláška - odvolání zákazu odběru povrchových vod

Radiolokátor Hrušovany

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele 2020

Oznámení - odpady

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání ZO ze dne 13.11.2019

Veřejná vyhláška

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 13.11.2019

Výpis ze zápisu ze zasedání ZO ze dne 17.10.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Oznámení o výkonu zeměměřičských činností

Svozový kalendář

Výpis usnesení ze zasedání ZO Podsedice ze dne 10.9.2019

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 10.9.2019

Záměr prodeje pozemku

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Informace - odpady

Schválení rozpočtového opatření č.3/2019

Výpis ze zasedání ZO ze dne 18.7.2019

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod

Sdělení o uzavírce

Dražební vyhláška

Vyhláška, Eva Šafránková, Podsedice 78

RO č. 2/2019

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Podsedice konaného dne 20.6.2019

Závěrečný účet 2018 + přílohy

Informace o přijetí opatření k nápravě

Dovolená lékař

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 20. 6. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu

Zveřejnění záměru

Pozvánka k vyjádření a podpisu změn zjištěných při revizi katastru

Výsledky voleb do EP

Oznámení o době a místě konání voleb do EP

Rekonstrukce havarijního stavu střechy budovy ZŠ Podsedice

Oznámení o přerušení dodávky vody v obci Pnětluky

Výpočet ceny pro vodné a stočné za rok 2018 2/2

Výpočet cen pro vodné a stočné za rok 2018 1/2

Pozvánka - 1. zasedání členů OVK

Svoz komunálního odpadu

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání ZO ze dne 10.4.2019

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Informace pro voliče

Výpis ze zápisu ze zasedání ZO 3.4.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - obnova Podhrázského rybníka

Odstávka elektřiny

Svoz bioodpadu

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 10.4.2019

Přerušení dodávky elektřiny v obci Podsedice

Zápis do ZŠ 2019

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce 3. 4. 2019

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu

Veřejná vyhláška

Elektronická dražba

Seznam nemovitostí

Výzva k podání nabídky "Rekonstrukce havarijního stavu střechy budovy ZŠ Podsedice"

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku

Výpis usnesení ze zápisu ze dne 19.2.2019

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 19.2.2019

Elektronická dražba

Elektronická dražba

Elektronik

Výpis usnesení za zápisu ze zasedání ZO 10.1.2019

Střednědobý výhled rozpočtu obce Podsedice 2020-2021

Rozpočet 2019

Výpis usnesení ze zasedání ZO ze dne 27.12.2018

Oznámení o vyhlášce revize katastru nemovitostí

Platba odpady

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce 10.1.2019

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce 27. 12. 2018

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Zavírací doba OÚ

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání ZO ze dne 4.12.2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2021

NÁVRH rozpočtu na rok 2019

NÁVRH rozpočtu ZŠ 2019

NÁVRH střednědobý výhled rozpočtu ZŠ

Veřejná vyhláška

OZV 1/2018

Záměr pronájmu pozemku

Pozvánka na shromáždění starostů Svazku obcí INTEGRO

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce 4. 12. 2018

Rozpočtové opatření č. 4

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání ZO Podsedice 16.11.2018

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 2

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce 16. 11. 2018

Výpis usnesení z ustavujícího zasedání OZ

Dražební vyhláška

I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Podsedice

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb.

Výsledky voleb do Senátu II. kolo

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Výsledky voleb konaných 5. a 6. 10.2018

Veřejná vyhláška

Vývoz komunálního odpadu

Oznámení o době a místě konání voleb

Rekonstrukce havarijního stavu střechy budovy ZŠ Podsedice

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Odvoz odpadu

Odvoz odpadu

Jmenování zapisovatele OVK

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku

Výpis usnesení ze zápisu ZO ze dne 20.7.2018

Veřejné projednání řízení o návrhu změny č.4

Výpis ze Zápisu ze zasedání obce Podsedice ze dne 12. 12. 2017

Výzva k podání nabídky na akci Rekonstrukce havarijního stavu střechy budovy ZŠ Podsedice

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva 20. 7. 2018

Opatření obecné povahy - radiolokátor Hrušovany

Opatření obecné povahy - Vyhláška OP Hrušovany

Výpis usnesení

Oznámení o výběru dodavatele - "Vypracování projektové dokumentace - Kanalizační přípojky"

Výpis usnesení ze zápisu OZ ze dne 14.6.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podsedice za rok 2017

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 22.6.2018

Příloha návrhu závěrečného účtu - Zpráva o přezkoumání hospodaření

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje 2019 - 2023 a Závěrečný účet 2017

Veřejná vyhláška, přechodná úprava provozu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 14. 6. 2018

Výpis ze zasedání OZ ze dne 24.5.2018

Závěrečný účet 2017 - Podsedice 5/5

Závěrečný účet 2017 - Podsedice 4/5

Závěrečný účet 2017 - Podsedice 3/5

Závěrečný účet 2017 - Podsedice 2/5

Závěrečný účet 2017 - Podsedice 1/5

Sdělení o uzavírce - Libochovice

Nabídka pozemků k náhradním restitucím

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 24.5.2018

Materiály ke stažení k Výzvě k podání nabídky a ZD pro zakázku malého rozsahu s názvem: "Vypracování

Výzva k podání nabídky a ZD pro zakázku malého rozsahu s názvem: "Vypracování projektové dokumentace

Zrušení zasedání obecního zastupitelstva dne 14.5.2018

Výpis ze zápisu OZ

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Vodné a stočné

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Podsedice

Záměr pronájmu pozemku II.

Záměr prodeje pozemku I.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 3. 5. 2018

Komunální odpad

Výpis ze zápisu ze zasedání OZ konaného dne 17.4.2018

Veřejná vyhláška

Nápravná opatření k auditu

Rozpočtové opatření č. 1 - ze dne 15. 1. 2018

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 17. 4. 2018

Inforamce občanům - svoz bioodpadu

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019

Zápis do 1. třídy školního roku 2018 -2019

Sběr nebezpečných odpadů

Změna úředních hodin

Příoha - Aktualizace dokladů ÚZSVM - Neznámí vlastníci 1.2.2018

Aktualizace dokladů zveřejněných na úřední desce

Dražba Libor Korf, Podsedice 110

Dražba Libor Korf, Podsedice 110

Ukliďme svět - ukliďme Česko

Rozpis rozpočtu 2017

Veřejná vyhláška 28.2.2018

Nabídka pozemků k pronájmu

Komunitní plánování

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce 8. 2. 2018

Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku

VŘ - kanalizační přípojky - materiály ke stažení

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA AKCI: "VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Oznámení o zrušení výběrového řízení

Výsledky voleb na Prezidenta ČR 1. kolo

Rozpis rozpočtu - PŘÍJMY

Rozpis rozpočtu - VÝDAJE

Závazné ukazatele 2018

Střednědobý výhled obce Podsedice 2018-2022

Výzva k podání nabídky: "Vypracování projektové dokumentace - Kanalizační přípojky" - PŘÍLOHY

Výzva k podání nabídky: "Vypracování projektové dokumentace –Kanalizační přípojky“

Oznámení o době konání voleb 2018

Výzva k podání nabídky - Autorský dozor projektanta - přílohy

Výzva k podání nabídky - Autorský dozor projektanta

Výpis ze zasedání OZ ze dne 12.12.2017

Oznámení o svolání 1. zasedání členů OVK

Odpověď na žádost kul3/2017

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce 12.12.2017

Jmenování zapisovatele na volby pro prezidenta ČR

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - Zákaz vstupu do vymezených částí lesa

Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ - Návrh

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele 2018

Střednědobý výhled obce Podsedice na období 2018-2022 - Návrh

Záměr prodeje pozemků Obřice 2017

Výsledky voleb do Parlamentu ČR

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Odvoz komunálního odpadu

Výpis ze zápisu ze zasedání ze dne 3.10.2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Oznámení o 1. zasedání OVK

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 3. 10. 2017

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku

Výpis ze zápisu ze zasedání OZ ze dne 12.9.2017

Výpis ze zápisu ze zasedání OZ ze dne 24.8.2017

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Poskytnutí informací o počtu a sídle volebních okrsků

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 12. 9. 2017

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele 2017

Rozpočtový výhled 2018/2019

Stanovení min. počtu voličů pro volby do Parlamentu ČR

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 24. 8. 2017

Rozhodnutí o vyloučení účastníka - VZ malého rozsahu na služby ,,Technický dozor investora a BOZP"

Rozpočtové opatření č. 2/2017

Rozpočtové opatření 1/2017

Oznámení o konání akce

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 27. 7. 2017

Materiály ke stažení - projektová dokumentace

Poddodavatelé

Čestná prohlášení

Smlouva TDI

Obsah nabídky

Krycí list nabídky

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výpis ze zápisu z veřejného zasedání OZ ze dne 29.6.2017

Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení - "Technický dozor investora a BOZP"

Pozvánka na veřejné zasedání obce - 29. 6. 2017

ZÁMĚR PRODEJE

Omezení úředních hodin

Dražební vyhláška

Záměr prodeje

Příloha k závěrečnému účtu obce Podsedice za rok 2016 (2)

Příloha k závěrečnému účtu obce Podsedice za rok 2016

Závěrečný účet obce Podsedice za rok 2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 1. 6. 2017

Zvěřejnění záměru prodeje pozemku

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Výpis ze zápisu ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Podsedice konaného dne 20. 04. 2017

Zveřejnění informací o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Rozpočet - závazné ukazatele roku 2017

Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání Návrhu Územního plánu Podsedice

Zápis dětí do ZŠ a MŠ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 20. 4. 2017

Sběr drobných nebezpečných odpadů - 15. 4. 2017

Veřejnoprávní smlouva SK Český Granát 2017

Veřejnoprávní smlouva SDH 2017

Výpis ze zápisu ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Podsedice konaného dne 14. 03. 2017

Návrh rozpočtového opatření 2017

Obec Podsedice prodává starý nevyužitý nábytek

Nabízíme pozici „SPRÁVCE HŘIŠTĚ“ u ZŠ a MŠ.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 14. 3. 2017

Oznámení - Svolání řádné Valné hromady Honebního společenstva

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Rozpis rozpočtu 2017

Odpady přehled 12/2015 - 11/2016

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 28. 2. 2017

Příloha č. 3 - Kupní smlouva

Příloha č. 2 - Krycí list

Příloha č. 1 - technické podmínky

Výzva k podání nabídky

Naše základní škola a mateřská škola realizují projekt VÍCE PÉČE DĚTEM

Tříkrálová sbírka

Tisková zpráva

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy ze dne 5. 1. 2017

UPOZORNĚNÍ: Info z OÚ

Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 12.12.2016

INTEGRO - návrh rozpočtu 2017

INTEGRO - Rozpočtové změny za rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU -závazné ukazatele 2017

Výpis ze zápisu ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Podsedice konaného dne 3. 11. 2016

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy ze dne 8. 11. 2016

Záměr prodeje pozemků Obřice 2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 3. 11. 2016

Kontrola kotlů na tuhá paliva

Odvoz odpadu

Výsledky voleb 2016

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2016

Výpis ze zápisu ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Podsedice konaného dne 19. 8. 2016

Výpis ze zápisu ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Podsedice konaného dne 27. 9. 2016

Veřejná vyhláška

Sběr drobných nebezpečných odpadů

R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2016 (3)

R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2016 (2)

R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2016 (1)

Volby do Zastupitelstev krajů - oznámení o době a místě

Upozornění k odstanění a okleštění stromoví a jiných porostů

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Sběr objemných odpadů

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Podsedice

Čištění komínů

Veřejná vyhláška - ÚP Podsedice

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Záměr prodeje

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu.pdf

Výpis ze zápisu ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Podsedice konaného dne 7. 7. 2016

Přijatá opatření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy ze dne 7.7. 2016

Oznámení o skončení exekuce

Pozvánka na zastupitelstvo 7. 7. 2016

Dražební vyhláška

Upozornění

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Závěrečný účet kraje 2015

KÚ ÚK Zpráva o výsledku přezkoumání 2015 - Podsedice

Výkazy k auditorské zprávě

Zav. účet Podsedice 2015

Výpis ze zápisu 26. 5. 2016

Návrh závěrečného účtu obce Podsedice za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumámí hospodaření

Záměr prodeje pozemku 468 u Machů

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 26. 5. 2016 od 18.30 hod

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší - Severozápad

Cestovní doklady pro děti

Vyúčtování vodného a stočného

Záměr prodeje pozemku

Záměr pronájmu

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu /Pnětluky/

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Veřejnoprávní smlouva SDH Chrášťany a SK Český granát II.

Veřejnoprávní smlouva SDH Chrášťany a SK Český granát I.

Výpis ze zápisu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Podsedice ze dne 17.3.2016

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření

Sběr drobných nebezpečných odpadů

Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Podsedice

Územní plán Podsedice - návrh zadání

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 17. 3. 2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 10. 3. 2016

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky - Chrášťany rekonstrukce části VO

Chrášťany - Rekonstrukce části veřejného osvětlení (výkaz - výměr)

Veřejnoprávní smlouva SDH 2015

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 3.3.2016


Záznam byl upraven!

Takhle by to nešlo!