Úřední deska

Výpis ze zasedání OZ obce Podsdice ze dne 8.2.2018 2/2

Výpis ze zasedání OZ obce Podsdice ze dne 8.2.2018 1/2

Nabídka pozemků k pronájmu

Komunitní plánování

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce 8. 2. 2018

Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku

VŘ - kanalizační přípojky - materiály ke stažení

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA AKCI: "VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Oznámení o zrušení výběrového řízení

Výsledky voleb na Prezidenta ČR 1. kolo

Rozpis rozpočtu - PŘÍJMY

Rozpis rozpočtu - VÝDAJE

Závazné ukazatele 2018

Střednědobý výhled obce Podsedice 2018-2022

Výzva k podání nabídky: "Vypracování projektové dokumentace - Kanalizační přípojky" - PŘÍLOHY

Výzva k podání nabídky: "Vypracování projektové dokumentace –Kanalizační přípojky“

Oznámení o době konání voleb 2018

Výzva k podání nabídky - Autorský dozor projektanta - přílohy

Výzva k podání nabídky - Autorský dozor projektanta

Výpis ze zasedání OZ ze dne 12.12.2017

Oznámení o svolání 1. zasedání členů OVK

Odpověď na žádost kul3/2017

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce 12.12.2017

Jmenování zapisovatele na volby pro prezidenta ČR

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - Zákaz vstupu do vymezených částí lesa

Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ - Návrh

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele 2018

Střednědobý výhled obce Podsedice na období 2018-2022 - Návrh

Záměr prodeje pozemků Obřice 2017

Výsledky voleb do Parlamentu ČR

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Odvoz komunálního odpadu

Výpis ze zápisu ze zasedání ze dne 3.10.2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Oznámení o 1. zasedání OVK

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 3. 10. 2017

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku

Výpis ze zápisu ze zasedání OZ ze dne 12.9.2017

Výpis ze zápisu ze zasedání OZ ze dne 24.8.2017

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Poskytnutí informací o počtu a sídle volebních okrsků

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 12. 9. 2017

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele 2017

Rozpočtový výhled 2018/2019

Stanovení min. počtu voličů pro volby do Parlamentu ČR

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 24. 8. 2017

Rozhodnutí o vyloučení účastníka - VZ malého rozsahu na služby ,,Technický dozor investora a BOZP"

Rozpočtové opatření č. 2/2017

Rozpočtové opatření 1/2017

Oznámení o konání akce

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 27. 7. 2017

Materiály ke stažení - projektová dokumentace

Poddodavatelé

Čestná prohlášení

Smlouva TDI

Obsah nabídky

Krycí list nabídky

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace "Technický dozor investora a BOZP"

Výpis ze zápisu z veřejného zasedání OZ ze dne 29.6.2017

Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení - "Technický dozor investora a BOZP"

Pozvánka na veřejné zasedání obce - 29. 6. 2017

ZÁMĚR PRODEJE

Omezení úředních hodin

Dražební vyhláška

Záměr prodeje

Příloha k závěrečnému účtu obce Podsedice za rok 2016 (2)

Příloha k závěrečnému účtu obce Podsedice za rok 2016

Závěrečný účet obce Podsedice za rok 2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 1. 6. 2017

Zvěřejnění záměru prodeje pozemku

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Výpis ze zápisu ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Podsedice konaného dne 20. 04. 2017

Zveřejnění informací o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Rozpočet - závazné ukazatele roku 2017

Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání Návrhu Územního plánu Podsedice

Zápis dětí do ZŠ a MŠ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 20. 4. 2017

Sběr drobných nebezpečných odpadů - 15. 4. 2017

Veřejnoprávní smlouva SK Český Granát 2017

Veřejnoprávní smlouva SDH 2017

Výpis ze zápisu ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Podsedice konaného dne 14. 03. 2017

Návrh rozpočtového opatření 2017

Obec Podsedice prodává starý nevyužitý nábytek

Nabízíme pozici „SPRÁVCE HŘIŠTĚ“ u ZŠ a MŠ.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 14. 3. 2017

Oznámení - Svolání řádné Valné hromady Honebního společenstva

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Rozpis rozpočtu 2017

Odpady přehled 12/2015 - 11/2016

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 28. 2. 2017

Příloha č. 3 - Kupní smlouva

Příloha č. 2 - Krycí list

Příloha č. 1 - technické podmínky

Výzva k podání nabídky

Naše základní škola a mateřská škola realizují projekt VÍCE PÉČE DĚTEM

Tříkrálová sbírka

Tisková zpráva

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy ze dne 5. 1. 2017

UPOZORNĚNÍ: Info z OÚ

Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 12.12.2016

INTEGRO - návrh rozpočtu 2017

INTEGRO - Rozpočtové změny za rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU -závazné ukazatele 2017

Výpis ze zápisu ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Podsedice konaného dne 3. 11. 2016

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy ze dne 8. 11. 2016

Záměr prodeje pozemků Obřice 2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 3. 11. 2016

Kontrola kotlů na tuhá paliva

Odvoz odpadu

Výsledky voleb 2016

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2016

Výpis ze zápisu ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Podsedice konaného dne 19. 8. 2016

Výpis ze zápisu ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Podsedice konaného dne 27. 9. 2016

Veřejná vyhláška

Sběr drobných nebezpečných odpadů

R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2016 (3)

R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2016 (2)

R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2016 (1)

Volby do Zastupitelstev krajů - oznámení o době a místě

Upozornění k odstanění a okleštění stromoví a jiných porostů

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Sběr objemných odpadů

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Podsedice

Čištění komínů

Veřejná vyhláška - ÚP Podsedice

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Záměr prodeje

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu.pdf

Výpis ze zápisu ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Podsedice konaného dne 7. 7. 2016

Přijatá opatření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy ze dne 7.7. 2016

Oznámení o skončení exekuce

Pozvánka na zastupitelstvo 7. 7. 2016

Dražební vyhláška

Upozornění

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Závěrečný účet kraje 2015

KÚ ÚK Zpráva o výsledku přezkoumání 2015 - Podsedice

Výkazy k auditorské zprávě

Zav. účet Podsedice 2015

Výpis ze zápisu 26. 5. 2016

Návrh závěrečného účtu obce Podsedice za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumámí hospodaření

Záměr prodeje pozemku 468 u Machů

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 26. 5. 2016 od 18.30 hod

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší - Severozápad

Cestovní doklady pro děti

Vyúčtování vodného a stočného

Záměr prodeje pozemku

Záměr pronájmu

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu /Pnětluky/

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Veřejnoprávní smlouva SDH Chrášťany a SK Český granát II.

Veřejnoprávní smlouva SDH Chrášťany a SK Český granát I.

Výpis ze zápisu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Podsedice ze dne 17.3.2016

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření

Sběr drobných nebezpečných odpadů

Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Podsedice

Územní plán Podsedice - návrh zadání

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 17. 3. 2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 10. 3. 2016

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky - Chrášťany rekonstrukce části VO

Chrášťany - Rekonstrukce části veřejného osvětlení (výkaz - výměr)

Veřejnoprávní smlouva SDH 2015

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 3.3.2016


Záznam byl upraven!

Takhle by to nešlo!