Úvodní stránka Novinky Proces připomínkování návrhu 5. Komunitního lánu péče města a ORP Lovosice na roky 2023-2025

Proces připomínkování návrhu 5. Komunitního lánu péče města a ORP Lovosice na roky 2023-2025

22.2. 2022

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

v rámci procesu připomínkování, zpracovaného návrhu 5. Komunitního plánu péče města a ORP Lovosice na roky 2023-2025 (dále jen návrh 5. KPP), se na Vás obracíme s žádostí o zveřejnění přiložených materiálů na Vašich webových stránkách:

  1. Výzva občanům, ve které je odkaz na naše webové stránky, kde se mohou občané též seznámit se Všemi přiloženými dokumenty a následně připomínkovat návrh 5. KPP prostřednictvím on-line dotazníku.
  2. Návrh 5. KPP
  3. Připomínkovací dotazník
  4. Souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

 

Přiložené materiály Vám též zasíláme i v písemné podobě a prosíme o jejich zpřístupnění Vašim občanům. Připomínkovací dotazník a Souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů a poučení subjektu údajů Vám zasíláme v jednom vyhotovení. V případě potřeby Vás prosíme o jeho namnožení. Pokud by toto nebylo z Vaší strany možné, kontaktujte nás prosím, a my Vám potřebný počet kopií dodáme. Po ukončení termínu pro podávání připomínek Vás prosíme o zaslání připomínek, které byly podány na Vašem úřadě.

Proces připomínkování „Návrhu 5. KPP“ je veden písemnou formou.

Připomínky je možné podávat od 21. února do 4. března 2022.

O zveřejnění přiložených materiálů na Vašich webových stránkách a zpřístupnění na obecním/městském úřadě s označením připomínkovacího místa (přiloženo v příloze) prosíme nejpozději do 18. 2. 2022.

Velmi Vám děkuji za Vaši spolupráci.

 

ODKAZ: https://www.meulovo.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=8770&id_ktg=1921&n=navrh%2D5%2Dkomunitniho%2Dplanu%2Dpece%2Dna%2Droky%2D2023%2D2025

 


Záznam byl upraven!

Takhle by to nešlo!