Úvodní stránka O obci MŠ a ZŠ Podsedice

MŠ a ZŠ Podsedice

Adresa:

Základní škola a mateřská škola Podsedice

Podsedice 85

411 15 Třebívlice

 

Telefon : 416 594 107, 724 849 208

 

: 72742844

E-mail: zspodsedice@post.cz

 

ZŠ a MŠ Podsedice, okres Litoměřice je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Součástí je ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ – výdejna. Zřizovatelem je Obec Podsedice.

ZŠ pracuje jako malotřídní škola, ve které se vyučují žáci 1. - 5. ročníku.

ŠD je určena pro žáky všech ročníků.

MŠ je školou s jednou věkově smíšenou třídou a kapacitou 20 dětí.

ŠJ – výdejna slouží pro výdej jídel dětem navštěvujícím MŠ a žákům ZŠ. Obědy jsou dováženy ze ZŠ a MŠ Čížkovice.

 

Historie školy

ZŠ a MŠ Podsedice má v obci dlouholetou tradici. Budova byla postavena v roce 1895. Jako školní budova fungovala do r. 1982, kdy byla tehdejším odborem školství ONV Litoměřice uzavřena z důvodu nedostatku žáků. Po politických změnách v roce 1989 byl tento postup shledán jako špatný a Školský úřad Litoměřice obnovil činnost školy nejprve jako jednotřídní, později jako malotřídní s oddělením ŠD. Od 1.1.2003 je ZŠ a MŠ příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Její součástí je MŠ, která do března 2011 sídlila v budově naproti ZŠ společně se školní jídelnou. Vzhledem k tomu, že budova přestala vyhovovat z důvodu hygienických závad, byly provedeny stavební úpravy v přízemí budovy ZŠ (bývalý byt ředitele školy) s tím, že MŠ byla přemístěna do těchto prostor, kde pracuje od 1.4. 2011. ŠJ-vývařovna byla zrušena a v nových prostorách MŠ byla zřízena výdejna jídel.


Záznam byl upraven!

Takhle by to nešlo!