Úvodní stránka O obci Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

OBECNÍ ÚŘAD PODSEDICE, Podsedice 29, 411 15 Třebívlice

 

Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

1. V průběhu roku 2020 nebyly na základě evidovaných elektronických a písemných dotazů občanů

poskytnuty  informace.

2. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí žádosti o informace.

3. Nebylo podáno žádné odvolání nebo stížnost občana na žádost o poskytnutí informace.

4. Nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti povinného subjektu o odmítnutí

žádosti o poskytnutí informace.

5. Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

6. Nebyla přijata žádná stížnost dle §16 a) zákona

 

V Podsedicích dne 25.1.2021                                                                             

Veronika Kulichová

 

 


Záznam byl upraven!

Takhle by to nešlo!