Úřední deska

Rozpočtové opatření č.1

Výsledky I. kola voleb prezidenta republiky

Oznámení o době a místě konání voleb II.kolo

RO č. 7/2022

Schválený rozpočet 2023

Telefonní spojení pro objednání hlasovací schránky

Prodloužení úředních hodin MVČR

Veřejná vyhláška přechodná úprava 2023

V souladu s ustanovením § 8 odst. 3 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volb

OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 1/2022

Schválená opatření k nápravě - dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2022

Pozvánka na zastupitelstvo 9.2.2023

RO č 6/2022

Výpis usnesení ze zápisu ZO 31.10.2022

Opatření obecné povahy MZE

Výpis usnesení ze zápisu 20.10.2022

Výpis usnesení 12.1.2023

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu Podsedice

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Veřejná vyhláška

Výzva k zaplacení

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání ze dne 23.6.2022

Posuzování vlivů na životní prostředí - návrh koncepce

Výroční zpráva 2021

Pozvánka na shromáždění starostů DSO INTEGRO + Návrh závěrečného účtu DSO INTEGRO

Návrh ZÚ

Střednědobý výhled

Záměr prodeje pozemku

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Záměry prodeje 31/4, 228/3, 910/4

Veřejná vyhláška

Návrh územního plánu

Rozhodnutí o umístění stavby - Pnětluky - kabelizace NN

Schválený rozpočet 2022

Výpis usnesení ze zasedání ZO z 9.12.2021

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024 ZŠ a MŠ Podsedice

Územní rozhodnutí

Výpis usnesení ze zasedání ZO z 9.8.2021

Výpis usnesení ze zasedání ZO ze dne 20.7.2021

Obecně závazná vyhláška

schválené RO č.3/2021

zveřejnění poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - kul5/2021

Zveřejnění poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - kul4/2021

Veřejnoprávní smlouva 2021

Veřejná vyhláška

Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Podsedice- obnova Podhrázského rybníka

Návrh územního plánu

Výpis ze zápisu ze zasedání ZO dne 20.5.2021

Schválený ZÚ 2020

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021

Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ-ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - "LT - Podsedice, Pnětluky - kabelizace NN

Hlášení VSVAK za rok 2020

Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky "Zpracování PD na rekonstrukci místní komunikace"

Výpis ze zápisu ze dne 8.4.2021

Veřejná vyhláška

Finanční úřad

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání ZO ze dne 26.11.2020

Veřejná vyhláška

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Výpis ze zápisu ze zasedání ZO ze dne 27.8.2020

Výpis ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Podsedice

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Schválený Střednědobý výhled 2021-2023

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Změna úředních hodin 12.-25.10.2020

Výsledky voleb

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Rozpočtové opatření č. 3/2020

Záměr prodeje pozemku

Jednoduché pozemkové úpravy - obnova Podhrázského rybníka

Zákaz odběru povrchových vod

Usnesení - dražební vyhláška

Výpis ze zápisu ze zasedání ZO ze dne 25.6.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Schválený ZÚ 2019

Rozpočtová změna

Závěrečný účet Ústeckého kraje za r. 2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Návrh Závěrečného účtu

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Myslivecký spolek Český granát Podsedice z.s.

Informace pro rodiče

Mimořádné opatření

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce 12.3.2020

Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic

Oznámení

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 12.3.2020

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání ZO ze dne 4.2.2020

Veřejná vyhláška

Schválené Rozpočtové opatření č. 5/2019

Výzva k napojení domovních přípojek

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Veřejná vyhláška

Schválený rozpočet 2020 – závazné ukazatele

Veřejná vyhláška

Výpis usnesení ze zasedání ZO dne 12.12.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

OZV 2/2019

OZV 1/2019

Opatření obecné povahy

Návrh rozpočtu 2020 - ZŠ a MŠ Podsedice

Návrh rozpočtu 2020 - ZŠ a MŠ Podsedice

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 12. 12. 2019

Veřejná vyhláška - odvolání zákazu odběru povrchových vod

Radiolokátor Hrušovany

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele 2020

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání ZO ze dne 13.11.2019

Veřejná vyhláška

Výpis ze zápisu ze zasedání ZO ze dne 17.10.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Oznámení o výkonu zeměměřičských činností

Svozový kalendář

Výpis usnesení ze zasedání ZO Podsedice ze dne 10.9.2019

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 10.9.2019

Záměr prodeje pozemku

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Schválení rozpočtového opatření č.3/2019

Výpis ze zasedání ZO ze dne 18.7.2019

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod

Dražební vyhláška

Vyhláška, Eva Šafránková, Podsedice 78

RO č. 2/2019

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Podsedice konaného dne 20.6.2019

Závěrečný účet 2018 + přílohy

Informace o přijetí opatření k nápravě

Dovolená lékař

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 20. 6. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu

Pozvánka k vyjádření a podpisu změn zjištěných při revizi katastru

Výsledky voleb do EP

Oznámení o době a místě konání voleb do EP

Rekonstrukce havarijního stavu střechy budovy ZŠ Podsedice

Oznámení o přerušení dodávky vody v obci Pnětluky

Výpočet ceny pro vodné a stočné za rok 2018 2/2

Pozvánka - 1. zasedání členů OVK

Svoz komunálního odpadu

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání ZO ze dne 10.4.2019

Výpis ze zápisu ze zasedání ZO 3.4.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - obnova Podhrázského rybníka

Přerušení dodávky elektřiny v obci Podsedice

Zápis do ZŠ 2019

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu

Veřejná vyhláška

Seznam nemovitostí

Výzva k podání nabídky "Rekonstrukce havarijního stavu střechy budovy ZŠ Podsedice"

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku

Výpis usnesení ze zápisu ze dne 19.2.2019

Elektronická dražba

Elektronická dražba

Výpis usnesení za zápisu ze zasedání ZO 10.1.2019

Střednědobý výhled rozpočtu obce Podsedice 2020-2021

Rozpočet 2019

Výpis usnesení ze zasedání ZO ze dne 27.12.2018

Oznámení o vyhlášce revize katastru nemovitostí

Platba odpady

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce 27. 12. 2018

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání ZO ze dne 4.12.2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2021

NÁVRH rozpočtu na rok 2019

NÁVRH rozpočtu ZŠ 2019

NÁVRH střednědobý výhled rozpočtu ZŠ

Veřejná vyhláška

OZV 1/2018

Rozpočtové opatření č. 4

Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání ZO Podsedice 16.11.2018

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 2

Výpis usnesení z ustavujícího zasedání OZ

Dražební vyhláška

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb.

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Výsledky voleb konaných 5. a 6. 10.2018

Veřejná vyhláška

Oznámení o době a místě konání voleb

Rekonstrukce havarijního stavu střechy budovy ZŠ Podsedice

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Odvoz odpadu

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku

Výpis usnesení ze zápisu ZO ze dne 20.7.2018

Veřejné projednání řízení o návrhu změny č.4

Výpis ze Zápisu ze zasedání obce Podsedice ze dne 12. 12. 2017

Výzva k podání nabídky na akci Rekonstrukce havarijního stavu střechy budovy ZŠ Podsedice

Opatření obecné povahy - radiolokátor Hrušovany

Opatření obecné povahy - Vyhláška OP Hrušovany

Výpis usnesení

Oznámení o výběru dodavatele - "Vypracování projektové dokumentace - Kanalizační přípojky"

Výpis usnesení ze zápisu OZ ze dne 14.6.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podsedice za rok 2017

Příloha návrhu závěrečného účtu - Zpráva o přezkoumání hospodaření

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje 2019 - 2023 a Závěrečný účet 2017

Veřejná vyhláška, přechodná úprava provozu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 14. 6. 2018

Výpis ze zasedání OZ ze dne 24.5.2018

Závěrečný účet 2017 - Podsedice 5/5

Závěrečný účet 2017 - Podsedice 4/5

Závěrečný účet 2017 - Podsedice 3/5

Závěrečný účet 2017 - Podsedice 2/5

Závěrečný účet 2017 - Podsedice 1/5

Nabídka pozemků k náhradním restitucím

Materiály ke stažení k Výzvě k podání nabídky a ZD pro zakázku malého rozsahu s názvem: "Vypracování

Výzva k podání nabídky a ZD pro zakázku malého rozsahu s názvem: "Vypracování projektové dokumentace

Zrušení zasedání obecního zastupitelstva dne 14.5.2018

Výpis ze zápisu OZ

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Vodné a stočné

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Podsedice

Záměr pronájmu pozemku II.

Záměr prodeje pozemku I.

Komunální odpad

Výpis ze zápisu ze zasedání OZ konaného dne 17.4.2018

Veřejná vyhláška

Nápravná opatření k auditu

Rozpočtové opatření č. 1 - ze dne 15. 1. 2018

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019

Zápis do 1. třídy školního roku 2018 -2019

Sběr nebezpečných odpadů

Příoha - Aktualizace dokladů ÚZSVM - Neznámí vlastníci 1.2.2018

Aktualizace dokladů zveřejněných na úřední desce

Dražba Libor Korf, Podsedice 110

Rozpis rozpočtu 2017

Veřejná vyhláška 28.2.2018

Nabídka pozemků k pronájmu

Komunitní plánování

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce 8. 2. 2018

Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku

VŘ - kanalizační přípojky - materiály ke stažení

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA AKCI: "VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Oznámení o zrušení výběrového řízení

Rozpis rozpočtu - PŘÍJMY

Rozpis rozpočtu - VÝDAJE

Závazné ukazatele 2018

Střednědobý výhled obce Podsedice 2018-2022

Výzva k podání nabídky: "Vypracování projektové dokumentace - Kanalizační přípojky" - PŘÍLOHY

Výzva k podání nabídky: "Vypracování projektové dokumentace –Kanalizační přípojky“

Výzva k podání nabídky - Autorský dozor projektanta - přílohy

Výzva k podání nabídky - Autorský dozor projektanta

Výpis ze zasedání OZ ze dne 12.12.2017

Odpověď na žádost kul3/2017

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - Zákaz vstupu do vymezených částí lesa

Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ - Návrh

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele 2018

Střednědobý výhled obce Podsedice na období 2018-2022 - Návrh

Záměr prodeje pozemků Obřice 2017

Výsledky voleb do Parlamentu ČR

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Výpis ze zápisu ze zasedání ze dne 3.10.2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Oznámení o 1. zasedání OVK

Výpis ze zápisu ze zasedání OZ ze dne 12.9.2017

Výpis ze zápisu ze zasedání OZ ze dne 24.8.2017

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Poskytnutí informací o počtu a sídle volebních okrsků

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele 2017

Rozpočtový výhled 2018/2019

Rozhodnutí o vyloučení účastníka - VZ malého rozsahu na služby ,,Technický dozor investora a BOZP"

Rozpočtové opatření č. 2/2017

Rozpočtové opatření 1/2017

Oznámení o konání akce

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu

Materiály ke stažení - projektová dokumentace

Poddodavatelé

Čestná prohlášení

Smlouva TDI

Obsah nabídky

Krycí list nabídky

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výpis ze zápisu z veřejného zasedání OZ ze dne 29.6.2017

Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení - "Technický dozor investora a BOZP"

Pozvánka na veřejné zasedání obce - 29. 6. 2017

Dražební vyhláška

Příloha k závěrečnému účtu obce Podsedice za rok 2016 (2)

Příloha k závěrečnému účtu obce Podsedice za rok 2016

Závěrečný účet obce Podsedice za rok 2016

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 1. 6. 2017

Zvěřejnění záměru prodeje pozemku

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Výpis ze zápisu ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Podsedice konaného dne 20. 04. 2017

Zveřejnění informací o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Rozpočet - závazné ukazatele roku 2017

Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání Návrhu Územního plánu Podsedice

Sběr drobných nebezpečných odpadů - 15. 4. 2017

Veřejnoprávní smlouva SK Český Granát 2017

Veřejnoprávní smlouva SDH 2017

Výpis ze zápisu ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Podsedice konaného dne 14. 03. 2017

Návrh rozpočtového opatření 2017

Obec Podsedice prodává starý nevyužitý nábytek

Nabízíme pozici „SPRÁVCE HŘIŠTĚ“ u ZŠ a MŠ.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Oznámení - Svolání řádné Valné hromady Honebního společenstva

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Rozpis rozpočtu 2017

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Příloha č. 3 - Kupní smlouva

Příloha č. 2 - Krycí list

Příloha č. 1 - technické podmínky

Výzva k podání nabídky

Naše základní škola a mateřská škola realizují projekt VÍCE PÉČE DĚTEM

Tříkrálová sbírka

Tisková zpráva

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy ze dne 5. 1. 2017

Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

P O Z V Á N K A na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 12.12.2016

INTEGRO - návrh rozpočtu 2017

Záměr prodeje pozemků Obřice 2016

Výpis ze zápisu ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Podsedice konaného dne 19. 8. 2016

Výpis ze zápisu ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Podsedice konaného dne 27. 9. 2016

Veřejná vyhláška

R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2016 (3)

R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2016 (2)

R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2016 (1)

Volby do Zastupitelstev krajů - oznámení o době a místě

Upozornění k odstanění a okleštění stromoví a jiných porostů

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Podsedice

Čištění komínů

Veřejná vyhláška - ÚP Podsedice

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu.pdf

Výpis ze zápisu ze zasedání obecního Zastupitelstva obce Podsedice konaného dne 7. 7. 2016

Přijatá opatření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy ze dne 7.7. 2016

Oznámení o skončení exekuce

Pozvánka na zastupitelstvo 7. 7. 2016

Dražební vyhláška

Veřejnoprávní smlouva SDH Chrášťany a SK Český granát II.

Veřejnoprávní smlouva SDH Chrášťany a SK Český granát I.

Výpis ze zápisu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Podsedice ze dne 17.3.2016

Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Podsedice

Územní plán Podsedice - návrh zadání

Veřejnoprávní smlouva SDH 2015


Záznam byl upraven!

Takhle by to nešlo!