Úvodní stránka Obecní úřad Poplatky a splatnost

Poplatky a splatnost

Místní poplatek ze psů

 

Poplatek ze psů hradí držitel psa staršího 3 měsíců nejpozději do 15. února příslušného kalendářního roku na Obecním úřadě Podsedice ve výši:

 

100,- Kč za prvního psa

100,- Kč za druhého a každého dalšího psa

 

 

Více informací viz. Obecně závazná vyhláška š. 2/2011 o místním poplatku ze psů a Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v místní části Podsedice.

 

 

Místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Sazba poplatku         500,- Kč za kalendářní rok

 

Úleva na poplatku ve výši 50% se poskytuje

  • Dětem do dosažení věku 18 let a to do posledního dne měsíce, ve kterém byl tento věk dovršen
  • Osobám starším 70 let věku a to od 1.1. kaledářního roku následujícího po dovršení tohoto věku
  • Držitelům průkazu ZTP/P

 

Podrobné info viz. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Svoz komunálního odpadu

probíhá do 01. 04. 2016 každý čtvrtek, od 01. 04. 2016 bude svoz prováděn každých 14 dnů

přesný rozpis bude dodán

 

Bioodpad

K tomuto účelu slouží pouze speciální hnědá plastová nádoba, kterou Vám na základě Vaší žádosti bezplatně pronajal Obecní úřad Podsedice

Do této nádoby patří:

  • rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve)
  • neznečištěná zemina
  • kuchyňský bioodpad rostlinného původu (zbytky ovoce, zeleniny, slupky)

Do této nádoby nepatří:

  • živočišné zbytky
  • maso, kosti, uhynulá zvířata
  • olej z potravin
  • obaly od potravin (sklo, plast, kov)

 

svoz bioodpadu

bude zahájen 07. 04. 2016 a bude prováděn každý sudý týden ve čtvrtek, poslední svoz bude 17.11.2016

 

 

svoz drobného nebezpečného odpadu

proběhne v sobotu 09. 04. 2016

 


Záznam byl upraven!

Takhle by to nešlo!