Úvodní stránka Obecní úřad Poplatky a splatnost

Poplatky a splatnost

Místní poplatek ze psů

 

Poplatek ze psů hradí držitel psa staršího 3 měsíců nejpozději do 15. února příslušného kalendářního roku na Obecním úřadě Podsedice ve výši:

 

100,- Kč za prvního psa

100,- Kč za druhého a každého dalšího psa

 

Více informací viz. Obecně závazná vyhláška š. 2/2011 o místním poplatku ze psů a Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v místní části Podsedice.

 

Komunální odpad 

Odpad lze hradit na účet obce (ve schránce budete mít vyúčtování za II. pololetí 2022) nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu. 

POPLATEK MÁ KAŽDÝ JINÝ, VYČKEJTE NA VYÚČTOVÁNÍ !!!! 

 

Od ledna 2023 platí nová obecně závazná vyhláška č. 1/2022, která stanovuje cenu 0,70kč / litr ( tj. základní platba 120 l  nádoba 84,-Kč/ svoz, 240 l nádoba 168,- Kč / svoz.  Jednorázový pytel je za cenu 84,-Kč

 

Bioodpad

K tomuto účelu slouží pouze speciální hnědá plastová nádoba, kterou Vám na základě Vaší žádosti bezplatně pronajal Obecní úřad Podsedice

Do této nádoby patří:

  • rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve)
  • neznečištěná zemina
  • kuchyňský bioodpad rostlinného původu (zbytky ovoce, zeleniny, slupky)

Do této nádoby nepatří:

  • živočišné zbytky
  • maso, kosti, uhynulá zvířata
  • olej z potravin
  • obaly od potravin (sklo, plast, kov)

 

svoz bioodpadu

poslední svoz v tomto roce bude 24.11.2022 

 

 

svoz drobného nebezpečného odpadu

další je plánován v roce 2023

Sběrný dvůr Velemín 

do sběrného dvora může každý občan obce či majitel nemovitosti v obci, který využívá systém komunálních odpadů v obci. Potřeba je mít s sebou občanský průkaz. 

OTEVÍRACÍ DOBA: 

úterý: 10 - 17.30 hod 

čtvrtek: 10 - 17.30 hod 

sobota: 9 - 15 hod 

Tel: 601590702


Záznam byl upraven!

Takhle by to nešlo!